TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

Haberleşme Pazarı

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
6. His ] Politikalar ] Bilişim Teknolojileri ] [ Haberleşme Pazarı ] İT ] SASİ ] GTASİ ] AnaYurt Güvenliği ] Enerji ] Ekonomi ]
  

Up
Pazar Verileri

Türkiye Elektronik Haberleşme Pazarı
   
   

   
   
Türkiye elektronik haberleşme sektörü pazar verileri, 3. ceyrek, 2011


2011 yılı üçüncü üç aylık dönem sonu itibariyle Türkiye telekomünikasyon pazarında yaşanan gelişmeler kısaca aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

1. Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 558’dir.

2. Türk Telekom ve mobil işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,03 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

3. Diğer işletmecilerin yaklaşık 1,24 milyar TL düzeyindeki net satış gelirleriyle birlikte toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri yaklaşık 7,27 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

4. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 938 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

5. Diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 162 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Diğer işletmecilerin yatırım/gelir oranı %13,03’tür.

6. EBITDA marjı Türk Telekom, Turkcell, Avea ve Vodafone için pozitif değerde gerçekleşmiştir.

7. Toplam mobil trafik miktarı 36,39 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 5,14 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Trafiğin büyük bir kısmını (%82,5) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır

8. Türk Telekom’un çalışan sayısı 25.342, mobil işletmecilerin toplam çalışan sayısı 7.745 ve diğer işletmecilerin çalışan sayısı 4.112 olarak gerçekleşmiştir.

9. Sektör çalışanlarının %68,14’ü Türk Telekom’da, %20,80’i mobil sektörde ve %11,06’sı diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır.

10. Sektörde en fazla lisans seviyesinde çalışan bulunmakta (%34,32), bunu yüksekokul ve lise seviyesindeki çalışanlar izlemektedir.

11. Sektörde toplam çalışanların %77,4’ünü erkek, %22,6’sını ise kadın çalışanlar oluşturmaktadır.

12. 15,47 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı yaklaşık %21,0 seviyelerine düşmüştür. Bununla birlikte; Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.

13. Sabit telefon hizmetleri sunan işletmeciler üzerinden taşıyıcı seçimi yöntemi ile arama yapan kullanıcı sayısı 221.581, taşıyıcı ön seçimi yöntemi ile arama yapan kullanıcı sayısı ise 372.308 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yöntemlerle bu işletmecileri kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 307.140 kişidir. Bu işletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise 2.633.445’tir.

14. PSTN gelirleri toplam gelirin %59,6’sını, erişim gelirleri %28,5’ini, kiralık devre gelirleri %7,4’ünü ve arabağlantı gelirleri %4,4’ünü teşkil etmiştir.

15. Sabitten arama gelirleri (brüt) 1385 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

16. Yaklaşık 900 bin kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için gelirleri yaklaşık 144,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

17. STH işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından pazar payları %22 olarak gerçekleşmiştir.

18. Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı %7,12 olarak, Türk Telekom’un payı %92,88 olarak gerçekleşmiştir.

19. Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %12,06, Türk Telekom’un ise %88,94 olarak gerçekleşmiştir.

20. Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %31,09, Türk Telekom’un payı %68,91 olarak gerçekleşmiştir.

21. Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom’un payı %70,61, STH işletmecilerinin payı %29,39 olarak gerçekleşmiştir.

22. Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı %40,38, STH işletmecilerinin payı %59,62 olarak gerçekleşmiştir.

23. Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %71,61, Türk Telekom’un payı %28,39 olarak gerçekleşmiştir.

24. Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %12,50, Türk Telekom’un payı %87,50 olarak gerçekleşmiştir.

25. Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 163 (Telekom Borç Sorma) olmuştur.

26. Sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır.

27. Sabit MoU 190,4 dakika olarak gerçekleşmiştir.

28. Sabit abonelerin ortalama başlattığı trafik miktarı 104,4 dakikadır.

29. Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,07 TL olarak gerçekleşmiştir.

30. Kasım 2011 itibariyle sabitte taşınan numara sayısı 116 bini geçmiştir.

31. Genişbant internet abone sayısı 13 milyona yaklaşmıştır.

32. İSS hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 859 milyon TL’dir.

33. Sabit genişbant abonelerinin %91’i xDSL teknolojisini kullanırken, AB ortalaması Temmuz 2010 itibariyle %78 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2010 tarihi itibariyle AB ülkelerinde ortalama olarak %16 ile kablo internet bağlantısı tercih edilirken, Türkiye’de kablo internet hizmetinin genişbant içindeki payı %5’e çıkmıştır.

34. Mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı 5.324.701’e ulaşmıştır. Toplam mobil genişbant internet kullanım miktarı ise 8561 TByte olmuştur.

35. Türkiye’deki sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %80,2’si 8 Mbit/s hıza kadar olan bağlantıya sahip abonelik türünü tercih etmektedir.

36. Mobil bilgisayardan internet abonelerinin %67,1’i 100 Mb üzeri kullanıma sahiptir.

37. 2 Mbit/sn (dahil) ile 10 Mbit/sn arasındaki sabit genişbant aboneliğin AB ortalaması %58 iken bu oran Türkiye’de %82’ye çıkmaktadır. Buna karşılık 10 Mbit/sn üzeri aboneliğin AB ortalaması %29 iken Türkiye’de %7’ye düşmektedir.

38. AB ülkelerinde genişbant hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin ortalama payı %44 iken Türkiye’de %83 seviyelerindedir.

39. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %10,2 iken, AB ülkeleri penetrasyon ortalaması %25,6’dır. Ayrıca mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %7,2 iken AB ortalaması %6,1’dir. AB ülkeleri hanehalkı sabit penetrasyon ortalaması %61,4 iken Türkiye’de yaklaşık %40,5 olarak gerçekleşmiştir.

40. “Nic.tr” kayıtlarında 271.716 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının, %71,1’i “com.tr”, %9,4’ü “gen.tr”, %4,0’ü “gov.tr”, %3,9’u “k12.tr” uzantısına sahiptir.

41. Türkiye’de yaklaşık %87,9 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 64,8 milyon mobil abone bulunmaktadır.

42. 3G abone sayısı 28,6 milyona ulaşmıştır.

43. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkmaktadır.

44. Faturalı mobil genişbant abone sayısı 3.133.289, ön-ödemeli mobil genişbant abone sayısı 2.191.412 olarak gerçekleşmiştir.

45. Mobil abonelerin yaklaşık %66’sını ön ödemeli aboneler oluşturmaktadır.

46. Avrupa’da mobil abonelerin %30,1’i 3G abonesi iken, Türkiye’de bu oran yaklaşık %44 seviyelerine ulaşarak AB ortalamasını geçmiştir.

47. Ağustos 2011 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 35,6 milyonu aşmıştır.

48. Abone sayısına göre Turkcell %53,13, Vodafone %27,53, Avea %19,33’lük paya sahiptir.

49. 2011 yılı Eylül ayı itibariyle Turkcell, Vodafone ve Avea’nın abone kayıp oranları sırasıyla %2,58, %3,14 ve %3,97 olarak gerçekleşmiştir.

50. Toplam mobil trafik hacmi 36,39 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%66,49) mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik toplam trafiğin %27,73’ünü oluşturmaktadır.

51. Mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır.

52. Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Acil Servis)’dir.

53. SMS sayısı yaklaşık 38,5 milyar âdet olarak gerçekleşirken, MMS sayısı yaklaşık 36 milyona yükselmiştir.

54. Konuşma gelirleri; Turkcell’in gelirlerinin %69,1’ini, Avea’nın gelirlerinin %74,0’ünü ve Vodafone’un gelirlerinin %74,2’sini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %11,2’sini, Avea’nın gelirlerinin %11,3’ünü ve Vodafone’un gelirlerinin %14’ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Vodafone’da %8,2, Avea’da %10,9 ve Turkcell’de %11,6 paya sahiptir.

55. Turkcell için abone başına ortalama aylık gelir 21,1 TL, Vodafone için 21,5 TL, Avea için ise 21,3 TL’dir.

56. Turkcell’in MoU değeri 219,8 dakika, Avea’nın 318,5 dakika ve Vodafone’un ise 294,8 dakika olarak gerçekleşmiştir

57. Türkiye, 261 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile İrlanda, Norveç, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya’nın üstünde yer almaktadır.

58. Alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 34.165 km’dir. Telekom’un ise 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle 134.000 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 114.000 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

59. Altyapı işletmecilerinin toplam abone sayısı 32.341 olup, bu hizmetlerden elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 103 milyon TL seviyesindedir.

60. TÜRKSAT’ın toplam Kablo TV abone sayısı 1.236.089 olup, Teledünya markasıyla hizmette olan sayısal kablo TV abone sayısı 409.792 olarak gerçekleşmiştir. Kablo telefon hizmetinden yararlanan 18.309 abone bulunmaktadır. 27.460 abone IPTV hizmetinden faydalanmaktadır.

61. Kablo internet abone sayısı 407.502’ye ulaşmıştır.

62. Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 10.749 aboneye hizmet sunmaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler yaklaşık 37,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

63. Uydu platform hizmetlerinde toplam abone sayısı 3.708.652 olup, bu hizmete ilişkin gelirler yaklaşık 24,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

64. GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2958, gelir yaklaşık 4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

65. Rehberlik hizmeti işletmecilerinin toplam çağrı sayısı 16.129.748 olup toplam çağrı süresi 20.664.339 dakikadır. Üç aylık gelirleri ise yaklaşık 21,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

66. Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 1579, kullanıcı sayısı 34.083, toplam geliri yaklaşık 1,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

BTK
 
   
 

TACS
 


 
 
   

 

Home ] Up ] Pazar Verileri ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS