TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

Bilişim Teknolojileri

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
6. His ] Politikalar ] [ Bilişim Teknolojileri ] Haberleşme Pazarı ] İT ] SASİ ] GTASİ ] AnaYurt Güvenliği ] Enerji ] Ekonomi ]
  

Up

Bilişim Teknolojileri
   
   

   
 
Bilgi Teknolojisinde Sınıfta Kaldık

Davos toplantılarını düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu’nun 2008-2009 Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu geçen hafta yayınlandı. Bu yıl 134 ülkenin verileri esas alınarak hazırlanan raporda, Türkiye küresel sıralamada geçen yıla göre 6 sıra daha gerileyerek 61. sıraya düşmüş görünüyor. Türkiye 2007-2008 raporunda 127 ülke arasında 55., 2006-2007 raporunda ise 122 ülke arasında 52. sıradaydı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun www.weforum.org adresinden erişilebilen rapordaki sıralama, birçok değişkenden yararlanılarak hesaplanan “Networked Readiness” (Ağ Toplumuna Hazır olma derecesi) endeksine göre yapılıyor. Türkiye’nin endeks oluşturulurken kullanılan bazı değişkenlerde çok alt sıralarda yer aldığı görülüyor.
Türkiye, “vergi yükünün etkisi” sıralamasında 134 ülke arasında 123. sırada, “basın özgürlüğü” sıralamasında 106. sırada, “hükümetin BT ürünleri alımına verdiği öncelik” sıralamasında 106. sırada, “ileri teknoloji ürünleri ihracatının ihracattaki payı” sıralamasında 93. sırada, “fikri mülkiyet haklarının korunması” sıralamasında 93. sırada, “eğitim harcamalarının milli gelirdeki payı” sıralamasında 90. sırada yer alıyor.

Osman Ulagay

   

   
   
 

TACS
 


 
 
   

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS