TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

Kent Güvenlik Sistemi

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
Ulusal Güvenlik ] [ Kent Güvenlik Sistemi ] F-16 ]
  

Up

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, MOBESE
   

 
Sayın Müsteşarım, değerli katılımcılar, misafirimiz, Türklerin misafirperver özelliğini bildiği için bu joker hakkını kullandı. Gayet de yerinde oldu!..
Ben, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Güvenlik ve Projeler Şube Müdürüyüm.

Bahsedilen konular genel konular, ama insanların yoğun olarak yaşadığı yerler şehirler ve şehirdeki güvenlik, polisin zaten görevidir. Kamuoyunda MOBESE olarak bildiğimiz, öncelikle İstanbul’da başlayan, daha sonra taleplerin artması nedeniyle oradaki standartların oluşturulmasıyla ilgili 2005 yılında bu konuyla görevlendirildim ve bununla ilgili çalışmaları kısaca, bu konu hazırlığında nelere dikkat edildi, neler var hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Kent güvenlik yönetim merkezlerinin bir bütün olarak ulusal sonuçlar üretebilmesi, standart yazılım, donanım ve hizmetler gibi verimliliğin sağlanması, projelerin işletilmesi ve idamesinde karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilebilmesi için her birinin ihtiyacına uygun olarak standart bilişim sistemi tasarlanmış, birbirleriyle uyumlu olarak çalışabilecek kent güvenlik yönetim merkezlerinin oluşturulduğu yazılım, donanım ve hizmet bütünlüğü, kent güvenlik yönetim sistemi olarak adlandırılmaktadır.

Kapsamda anlatacağımız konular, tanım olarak kısaca Emniyet Genel Müdürlüğünün, asayişi sağlamak, iç güvenliğe yönelik tehditleri bertaraf etme ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere mevzuata uygun, görüntü konusu, kişisel haklar diyebileceğimiz bir sıkıntı var Türkiye’de; mevzuata uygun olarak elde edilen görüntü, ses ve konu özetlerinin işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesini ve sonuçların Polnet uygulamalarıyla –bizim veri tabanımız ve bunun üzerinde çalışan 42 projemiz var- bu uygulamaların desteklenmelerini sağlayan modüler olarak geliştirilmiş bir bilişim sistemimizdir.
 


Neler var, amacımız nedir?.. Güvenlik hizmetlerinin verimliliğinin, yani polisin etkinliğini veya iç güvenlik birimlerinin etkinliğini artırmak, algılanması zor güvenlik tehditlerini algılamak, görüntüleme sistemlerini, özellikle mevcut veri tabanıyla ilişkilendirerek, adli soruşturmada ihtiyaç duyulabilecek kanuni delilleri üretmek, kişilik hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel asayişi temin edebilmek.

Bunları yaparken 3 ana başlık altında topladık. Bunlar nelerdir; önce gereksinimlerimizi ortaya koyduk, yani toplumda şu anda Türkiye’nin artık hızlı bir teknolojiye karşı ilgisi ve merakı var, bunun için de harcamaktan, projelendirmekten hiç kaçınmıyor, ancak en büyük konu ihtiyaçların ortaya konulması ve ihtiyaçlara göre –anlatacağım üzere- kent yönetim sistemi olarak bunları yapmaya çalıştık ve temel olarak bunları oluşturduk.

İhtiyaçlarımızı ortaya koymak konusunda, biz, iç güvenlikten sorumlu birim olarak gereksinimlerimizi kısaca belirledik. Öncelikle sokaktaki olaylar için ekiplerin mevcut Polnet uygulamalarına erişebilmesi, ulusal çapta ihbar, görev ve ekip takibi gerçekleştirilmesi, telsiz muhaberesinin uygulamalarla desteklenebilmesi… Bunlar konusunda ana şirketlerimizden, uluslararası firmalardan da MOBESE’nin içeriği ile alakalı çalışmalarımızın dışında sorular, bilgiler gelmekte olduğu için bu tarafı özetle belirtmek istiyorum. Bu sistemleri yaparken İstanbul’u direkt örnek almadık; İstanbul’daki bir çalışmadır. Biz, bunun üzerine çalışmalarımızı Türkiye’de standart bir yapı uygulamasından, güvenlik açısından standartlar oluşturup, bununla ilgili çalışmalarımızın altyapısını oluşturduk.

Sistem gereksinimlerindeki kullanılabilirlik, güvenlik, ölçeklenebilirlik, yönetilebilirlik, karşılanabilirlik… Bütün bunların detaylı olarak çalışmaları vardır, özellikle firmalar arasından bu dokümanları, teknik gereklilikler olarak vermekteyiz.
 


Teknoloji gereksinimlerinde de, iletişim ortamının belirlenmesinde özellikle ses, data ve görüntü öncelikle bizim bilgi havuzumuza akacağından dolayı bunlara yönelik standart çözümleri uygulamamıza imkan sağlanmalı, Polnet uygulamalarıyla birlikte çalışmanın tespit edilen standartları devam ettirilmeli ve Yolnet çözümleri mümkün olduğunca benimsenmeli, yapılan ve yapılacak MOBESE denilen kent yönetim güvenlik projelerinden faydalanılmalıdır.

Planlamalarımızda, İstanbul’daki 13 bileşeni 3 ana başlık altında topladık; bunlar, ‘mobil uygulamalar’, ‘çağrı yönetim sistemi’ ve ‘görüntüleme sistemi’.

Görüntüleme sisteminde neyimiz var; genel olarak kayıt olarak bilinen yapının arkasında eş zamanlı olarak elde edilen bilgilerin, delil niteliğinde saklanması, izlenmesi, otomatik olarak veya izleme neticesinde elde edilen alarmlar hakkında gerekli işlem ve kayıtların yapılmasını sağlayan donanım ve yazılımlardır. Sistem, analog, dijital ve IP kameraları destekleyerek polisle işbirliği yapmak isteyen kurumlara verilen güvenlik hizmetlerinin görüntü netliğini sağlar. Bu konuda diğer kurum ve kuruluşların ortak çalışmaları mevcuttur.

Görüntüleme sisteminin kabiliyetleri nelerdir dediğimiz zaman, özetle, bize bakan sokakla ilgili, plaka tanıma, hırsızlık alarmı, yasak bölge ihlali, park yasağı ihlali, şüpheli paket alarmı, şüpheli gezinen veya duran kişi, pankart açma, bayrak yakma, şahıs izleme, şüpheli aracın öngörülen zamandan fazla parkı –istisna önlemler için- boyama ve yazılama eylemleri, duran trafik uyarısı… Bütün bunları görüntü analizlerinde standart yazılımların uygulandığı, uygulanabileceği alanlardaki çalışmaların sonucudur. Şu anda hedeflerimizi gerçekleştirmeye doğru hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

Çağrı yönetimi, bizimle haber merkezi veya vatandaşımız tarafından bilinen 155’e ihbar dediğimiz olaydır. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgiler ışığında güvenlik kuvvetlerinin olay yerini ve idaresini düzenleyen, süreç içinde personelimizi, uygulamayı kullanan diğer kurum ve kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlayan, coğrafi bilgi sistemiyle desteklenmiş bir bilişim sistemidir.

Biz, bunun içine uzun vadede 112’yi, itfaiye gibi acil denilen, ihtiyaç duyulan kamu veya özel kuruluşlarla da ortak bir çalışmamız mevcuttur.

Mobil uygulamalar sistemi, 2001 yılında Dünya Bankası kredisiyle yapılan trafik bilgi sistemimiz var. Yapılan projede emniyete düşen görev de, öncelikle şehirlerarası yollarda ve trafik veri tabanı kullanılarak yapılan bir yapımız var ve bunun 2003 yılından beri sürdürülen bir çalışması ile birlikte mobil uygulamalar sistemimiz vardır.

Bunu, MOBESE’lerle, kent güvenlik sistemiyle bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece trafik değil, sokaktaki, ulus çapında olan kaçakçılık, terör ve benzeri bütün yapılarla alakalıdır. Yeni yapımızdaki modelimizde mobil tarafı tek olarak, kent yönetim sisteminden ayrı olarak da yine AB desteği ile bugünlerde gerçekleştirmeye yönelik bir projemiz var, yani hemen hemen tüm ulus çapında büyük şehirlerimiz ve şehirlerarası yollarda şu anda trafik bilgi sistemi 40 ilimiz arasındaki şehirlerarası yollarımızda mevcuttur. Yeni yapıyla tüm yurtta, Mart ve Nisan ayında uygulamaya geçilecektir.
 


 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde de şehir içindeki yapıyla alakalı, olay, şahıs, araç arasında zaman kaybetmeden önbilgi almalarını sağlayan kullanıcıların konum bilgisini destekleyen, gerçekleştirilen işlemlerde değerlendirme niteliğinde döküm, grafik ve harita üretebilen yazılım, donanım ve hizmet bütünlüğüdür. Bununla ilgili olarak özellikle Türkiye’mizin Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki sıkıntılardan kaynaklı olarak sağlıklı bilgiye ulaşmak açısından, nüfus kimlik bilgisi, sürücü bilgisi, sürücü ceza puanı, aranıp aranmamasıyla ilgili GBT bilgisi, çalıntı araç, tescil bilgisi ve bunların coğrafi bilgi sistemleriyle desteklenmesi, şehirlerde, belediye hudutları içerisinde gerçekleşecek bir yapımızla ilgili olarak anında bilgi, veri tabanındaki her türlü bilgiye online ulaşıp, suç ve suçlulukla ilgili etkin denetimi gerçekleştirebilmek temeldeki hedefimizdir.


Teşekkür ediyorum. Çok özet bir sunum oldu ama, sorularınız olursa cevaplandırabilirim.

Adem Dagdeviren, Güvenlik ve Projeler Şube Müdürü, EGM1


1.AnaYurt Güvenliği Semineri, Kasım 2007, Ankara
 

   
 

TACS
 


 
 
   

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS